דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות / בינוי ושיכון

5,998,419,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא בינוי ושיכון, במסגרת הנושא תשתיות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הבינוי והשיכון פועל בשני מישורים בתחום הדיור:

 • היצע – פעילות המשרד מכוונת לתכנון ולפיתוח קרקע לצורך שיווקה לבנייה למגורים, במטרה ליצור תנאים להרחבת היצע הדיור בדרך שתאפשר מתן מענה לביקוש. הפעילות כוללת מגווַן רחב של מרכיבים בשרשרת הייצור של דירה: איתור הקרקע, תכנונה ושיווקה; עידוד עיבוי הבנייה במרכזי הערים תוך ניצול מערכת התשתית הקיימת; שדרוג התשתיות הקיימות; ורישום הזכויות במקרקעין. לכל אחד מהמרכיבים השפעה על היקף הפעילות בענף.
 • ביקוש – הסיוע בדיור מכּוון לתמיכה בזכאים מקרב אוכלוסיות חלשות ומתמקד בשלושה מסלולים עיקריים: מתן משכנתאות מסובסדות, השתתפות בתשלומי שכר דירה והקצאת פתרונות דיור בשיכון הציבורי.
 • — מקור: צוות מפתח התקציב

  בשנת 2024 תקציב תשתיות / בינוי ושיכון הוא ₪5,998,419,000.
  יחד עם הכנסות עצמיות של ₪100,400,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪6,098,819,000.
  בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,923,260,000.
  בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪12,867,437,000.
  בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪234,230,000 (3.84%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,654,729,000 (43.53%)
  • רכש וקניות: ₪267,882,000 (4.39%)

  הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪3,241,755,180
  תחת סעיף זה מוקצים 732 תקני כח אדם
  תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

  אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

  פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה