דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / תעסוקה

3,954,205,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא תעסוקה, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / תעסוקה הוא ₪3,954,205,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪38,291,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,020,237,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪364,040,000 (9.21%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,492,195,000 (63.03%)
  • רכש וקניות: ₪1,039,819,000 (26.3%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪3,571,851,884
תחת סעיף זה מוקצים 1,279 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה