דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / קליטת עליה

1,777,146,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא קליטת עליה, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / קליטת עליה הוא ₪1,777,146,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪628,808,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪138,563,000 (7.8%)
  • תמיכות והעברות: ₪821,916,000 (46.25%)
  • רכש וקניות: ₪801,414,000 (45.1%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪2,157,726,004
תחת סעיף זה מוקצים 462.5 תקני כח אדם , ובנוסף 265 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה