דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / מדע, תרבות וספורט

2,481,351,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא מדע, תרבות וספורט, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל פועל לקביעת מדיניות ולקידום, חיזוק והקמת תשתית בתחום המדע והטכנולוגיה. המשרד פועל במטרה לקדם, להרחיב ולהעמיק את הפיתוח המדעי הטכנולוגיה והתשתיתי וכן מקדם את הפעילות המדעית של ישראל בזירה הבין-לאומית ומעודד קירוב של הקהילה למדע, בדגש על המחקר בפריפריה.

משרד התרבות והספורט פועל לקביעת מדיניות ולקידום, לחיזוק ולהקמת תשתית בשני התחומים העיקריים שבסמכותו: התרבות והספורט. בתחום התרבות - המשרד תומך במוסדות תרבות ואמנות, במפעלים ובאירועים תרבות, ביוצרים ובמבצעים, המהווים את התשתית לחיי התרבות והמנות בישראל. בתחום הספורט - המשרד פועל לקידום ולפיתוח הספורט התחרותי והעממי תוך סיוע לרשויות המקומיות, להתאחדויות ולאיגודי הספורט.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / מדע, תרבות וספורט הוא ₪2,481,351,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,483,451,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪58,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪422,008,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪78,245,000 (3.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,125,673,000 (85.59%)
  • רכש וקניות: ₪90,136,000 (3.63%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪3,074,924,241
תחת סעיף זה מוקצים 250 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה