דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / רווחה

16,680,710,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא רווחה, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הרווחה משמש חולייה מרכזית בהתוויית מדיניות הרווחה בישראל והוא אחראי לקביעת הסטנדרטים של שירותי הרווחה, להערכה ומחקר של השירותים החברתיים ולתקצוב, פיקוח ובקרה של אספקת שירותי הרווחה וברשויות המקומיות, אשר באמצעותן מסופקים מרבית שירותי הרווחה.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / רווחה הוא ₪16,680,710,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,002,735,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪209,148,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,166,495,000 (6.99%)
  • תמיכות והעברות: ₪5,865,968,000 (35.17%)
  • רכש וקניות: ₪9,580,755,000 (57.44%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪16,341,693,802
תחת סעיף זה מוקצים 3,721 תקני כח אדם , ובנוסף 240 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה