דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / השכלה גבוהה

13,906,485,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא השכלה גבוהה, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כוללת מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שהסמיכה אותם להעניק תארים אקדמיים. תקצוב המוסדות נעשה באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) ועל ידי משרד החינוך (התומך בחלק מהמכללות לחינוך). מערכת ההשכלה הגבוהה כוללת גם מוסדות אשר אין בתקציבם השתתפות מתקציב המדינה (מוסדות חוץ-תקציביים). המוסדות להשכלה גבוהה בישראל נחלקים לשלוש קבוצות:

 • אוניברסיטאות העוסקות במחקר ובהוראה ומעניקות שלושה תארים אקדמיים: תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי.
 • האוניברסיטה הפתוחה המבוססת על לימוד מרחוק ועל לימודים חלקיים ומעניקה תואר אקדמי ראשון ושני.
 • מכללות שעיקר עיסוקן בהוראה ומעניקות תואר ראשון ושני של למודים אקדמיים כלליים או לימודים מקצועיים.
 • מוסדות אקדמיים להכשרת עובדי הוראה.
 • — מקור: צוות מפתח התקציב

  בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / השכלה גבוהה הוא ₪13,906,485,000.
  יחד עם הכנסות עצמיות של ₪19,416,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪13,925,901,000.
  בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪13,132,384,000 (94.3%)

  הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪12,305,538,407
  תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

  אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

  פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה