דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / חינוך

85,656,519,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא חינוך, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד החינוך אחראי להקניית ידע לילדים וזכאים לחינוך בהתאם לחוק לימוד חובה.

המשרד אחראי לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים ולרמת האיכות החינוכית, תוך צמצום הפערים החברתיים ; ליצירת מערכת חינוך אפקטיבית ויעילה שתשרת את צורכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת ישראל; ולקידום ערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים. המשרד פועל ברמה הארצית באמצעות המטרה וברמה המחוזית - באמצעות שמונה מחוזות שהם הזרוע הביצועית של מטה המשרד. משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך, ובכלל זה גנים, בתי ספר והחינוך הבלתי פורמאלי.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / חינוך הוא ₪85,656,519,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪144,365,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪85,800,884,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,749,565,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪7,061,498,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,276,154,000 (37.62%)
  • תמיכות והעברות: ₪48,682,424,000 (56.74%)
  • רכש וקניות: ₪3,032,504,000 (3.53%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪72,548,179,354
תחת סעיף זה מוקצים 2,603 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה