דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בטחון וסדר ציבורי / בטחון-אחר

18,260,669,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא בטחון-אחר, במסגרת הנושא בטחון וסדר ציבורי.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

בשנת 2024 תקציב בטחון וסדר ציבורי / בטחון-אחר הוא ₪18,260,669,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪34,385,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪18,295,054,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪615,661,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪6,468,843,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪818,660,000 (4.47%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,429,365,000 (13.28%)
  • רכש וקניות: ₪14,823,809,000 (81.03%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪13,990,030,097
תחת סעיף זה מוקצים 503.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה