דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בטחון וסדר ציבורי / בטחון פנים

25,431,933,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא בטחון פנים, במסגרת הנושא בטחון וסדר ציבורי.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

המשרד לביטחון פנים הוא גוף מטה משולב האחראי לאכיפת החוק, לשמירת הסדר הציבורי ולפעילות בתחומים השונים של ביטחון הפנים במדינת ישראל.

המשרד פועל, בין היתר, באמצעות משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הלאומית לכבאות והצלה, הרשות להגנה על עדים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול וגופים נוספים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב בטחון וסדר ציבורי / בטחון פנים הוא ₪25,431,933,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪267,533,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪25,699,466,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪827,144,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,307,312,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,786,037,000 (76.99%)
  • רכש וקניות: ₪5,253,183,000 (20.44%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪23,540,919,119
תחת סעיף זה מוקצים 44,638 תקני כח אדם , ובנוסף 14,573 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה