דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בטחון וסדר ציבורי

161,219,758,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

אחד מתחומי ההוצאה העיקריים בהצעת התקציב. הסכום הכולל של התקציב למימון תחום זה הוא 79.7 מיליארד ₪ בשנת 2017 ו-83.3 מיליארד ₪ בשנת 2018. המשרדים העוסקים בביטחון ובסדר הציבורי מאופיינים בכח אדם גדול, ולכן חלק ניכר מתקציבי המשרדים הללו מיועד למימון הוצאות שכר וגמלאות.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב בטחון וסדר ציבורי הוא ₪161,219,758,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪561,456,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪161,781,214,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪52,003,005,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪97,229,155,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪54,299,958,000 (33.56%)
  • תמיכות והעברות: ₪9,964,646,000 (6.16%)
  • רכש וקניות: ₪95,858,853,000 (59.25%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪95,841,322,536
תחת סעיף זה מוקצים 47,477 תקני כח אדם , ובנוסף 15,449 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?