דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות מפרויקטים הוא ₪2,700,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪3,328,043,453
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?