דלג לתוכן עיקרי
98.73.31.95

רזרבה להתייקרויות כללית

תקציב מאושר: 30,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?