דלג לתוכן עיקרי
98.73.31.06

הכנסות מחילוט ערבויות ופקדונות

תקציב מאושר: 5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מחילוט ערבויות ופקדונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?