דלג לתוכן עיקרי
98.73.14.18

היוון חלקת המגורים ע"פ החלטה 979

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית דמי חכירה מהוונים אחרים (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב היוון חלקת המגורים ע"פ החלטה 979 הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?