דלג לתוכן עיקרי
98.73.14.17

הכנסות ממבצע שערוך חוזי תעסוקה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית דמי חכירה מהוונים אחרים (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות ממבצע שערוך חוזי תעסוקה הוא ₪100,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)