דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב הוון חוכרים ותיקים-מסחר הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪62,990,722
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)