דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב דמי חכירה מהוונים מסחר הוא ₪124,918,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,918,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪131,337,744
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)