דלג לתוכן עיקרי
98.73.12.01

דמי חכירה מהוונים מבניה ע"י חברות בהמלצת משרד הבינוי והשיכון

תקציב מאושר: 876,000
תקנה תקציבית בתכנית דמי חכירה מהוונים מבניה (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב דמי חכירה מהוונים מבניה ע"י חברות בהמלצת משרד הבינוי והשיכון הוא ₪876,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪815,473
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)