דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב דמי חכירה מהוונים מבניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪72,555
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?