דלג לתוכן עיקרי
98.73.02

דמי הסכמה

תקציב מאושר: 26,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכנסות הון בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב דמי הסכמה הוא ₪26,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪28,905,936
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?