דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הפנים בהכנת תכניות מתאר לכפרים ערביים

98.72.21.04

9,000,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד הפנים בהכנת תכניות מתאר לכפרים ערביים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?