דלג לתוכן עיקרי
98.72.21

הכנסות שונות

תקציב מאושר: 976,000,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכנסות שוטפות בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הכנסות שונות הוא ₪976,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪862,134,091
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?