דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יפו - השתתפות דיירים באחזקת הנכסים ובשיפוצים

98.72.01.13

1,000,000
בשנת 1997 תקציב יפו - השתתפות דיירים באחזקת הנכסים ובשיפוצים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?