דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות שוטפות הוא ₪1,348,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,713,531,034
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?