דלג לתוכן עיקרי
98.25.01

רזרבות להתייקרויות

תקציב מאושר: 7,600,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבות בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2020 תקציב רזרבות להתייקרויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,600,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,600,000 (100%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?