דלג לתוכן עיקרי
98.23.01

העברות לבעלים

תקציב מאושר: 5,897,582,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום העברות לבעלים בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב העברות לבעלים הוא ₪5,897,582,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪5,897,582,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪24,285,564,435
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?