דלג לתוכן עיקרי
98.22.03.03

רזרבה לחלף היטל השבחה

תקציב מאושר: 25,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמורת היטל השבחה (תחת תחום עיסקאות בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב רזרבה לחלף היטל השבחה הוא ₪70,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)