דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2017 תקציב תמורת היטל השבחה לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪502,112,541
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2017.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?