דלג לתוכן עיקרי
98.21.01

שמירה על הקרקע

תקציב מאושר: 108,235,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שמירה וניהול הקרקע בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2016 תקציב שמירה על הקרקע הוא ₪108,235,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪75,015,000 (69.31%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪82,454,174
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?