דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב כלל הנחות משיווקי מחיר למשתכן לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪144,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?