דלג לתוכן עיקרי
98.04.12.07

הסדר קרקע עין שמר

תקציב מאושר: 46,000,000
תקנה תקציבית בתכנית רכישות (תחת תחום רכישת זכויות במקרקעין בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הסדר קרקע עין שמר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?