דלג לתוכן עיקרי
98.03.22.88

נכסי דיור מ"מ ברמלה

תקציב מאושר: 12,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פינויים כלכליים (תחת תחום תכנון תשתית ופינויים בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב נכסי דיור מ"מ ברמלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?