דלג לתוכן עיקרי
98.03.22.65

קדם מימון לתכנון פינויי סבב תחנות משטרה בת"א

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פינויים כלכליים (תחת תחום תכנון תשתית ופינויים בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב קדם מימון לתכנון פינויי סבב תחנות משטרה בת"א לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?