דלג לתוכן עיקרי
98.03.05.10

רזרבה לפיתוח מערכת ביוב

תקציב מאושר: 13,578,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון ופיתוח במגזרי (תחת תחום תכנון תשתית ופינויים בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה לפיתוח מערכת ביוב הוא ₪26,552,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,578,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)