דלג לתוכן עיקרי
98.03.05.06

השתתפות בתקציב משב"ש

תקציב מאושר: 2,108,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון ופיתוח במגזרי (תחת תחום תכנון תשתית ופינויים בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות בתקציב משב"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,108,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪4,221,203
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)