דלג לתוכן עיקרי
98.02.41.26

פיתוח תשתיות מרעה

תקציב מאושר: 4,865,000
תקנה תקציבית בתכנית שמירה על קרקע (תחת תחום ניהול מקרקעין בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פיתוח תשתיות מרעה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,865,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)