דלג לתוכן עיקרי
98.02.41.12

השתתפות במשטרה רכש חד פעמי לפיקוח

תקציב מאושר: 966,000
תקנה תקציבית בתכנית שמירה על קרקע (תחת תחום ניהול מקרקעין בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות במשטרה רכש חד פעמי לפיקוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪966,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?