דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב שיא כח אדם הוא ₪5,357,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 70.5 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?