דלג לתוכן עיקרי
98.01.09.14

רזרבה לפתיחת לשכות אחה"צ ולרישום עיקולים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף הוצאות מינהל מקרקעי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רזרבה לפתיחת לשכות אחה"צ ולרישום עיקולים הוא ₪2,555,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?