דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב אמרכלות הוא ₪18,357,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,242,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪18,003,000 (98.69%)
  • תמיכות והעברות: ₪239,000 (1.31%)
תחת סעיף זה מוקצים 16 תקני כח אדם , ובנוסף 1,991 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?