דלג לתוכן עיקרי
96

הוצאות מפעלי תקשורת

תקציב מאושר: 460,000,000
סעיף תקציבי בתקציב המדינה - תחת תת-הנושא ענפי משק / תקשורת.
לרוב משרד ממשלתי או סעיף הוצאה משמעותי.
בשנת 2001 תקציב הוצאות מפעלי תקשורת הוא ₪393,148,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪460,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪856,000 (0.37%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,183,000 (1.38%)
  • רכש וקניות: ₪225,961,000 (98.24%)

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪454,493,536
תחת סעיף זה מוקצים 4 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?