דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב השתתפות משרד התחבורה הוא ₪2,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?