דלג לתוכן עיקרי
95.71.01.03

רשיונות

תקציב מאושר: 69,000
תקנה תקציבית בתכנית הכנסות נמל יפו (תחת תחום הכנסות נמל יפו בסעיף נמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב רשיונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪69,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪296,939
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)