דלג לתוכן עיקרי
95.10.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 727,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות (תחת תחום הוצאות בסעיף נמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪757,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪727,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪825,451
תחת סעיף זה מוקצים 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)