דלג לתוכן עיקרי
95.02.02.04

בינוי

תקציב מאושר: 1,300,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות נמל חדרה (תחת תחום הוצאות נמל חדרה בסעיף נמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב בינוי הוא ₪800,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪174,700
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)