דלג לתוכן עיקרי
95.02.01.66

כוננות מכונאי ראשי

תקציב מאושר: 5,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות נמל חדרה (תחת תחום הוצאות נמל חדרה בסעיף נמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב כוננות מכונאי ראשי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?