דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב העברה לאוצר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?