דלג לתוכן עיקרי
95.01.22.08

חפירה ימית

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות ימיות (תחת תחום הוצאות נמל יפו בסעיף נמל יפו ונמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב חפירה ימית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪504,572
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)