דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודות ימיות

95.01.22

52,000
בשנת 2007 תקציב עבודות ימיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪52,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪133,355
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?