דלג לתוכן עיקרי
95.01.19.18

העברות לאוצר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום הוצאות נמל יפו בסעיף נמל חדרה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב העברות לאוצר לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-לאוצר המדינה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?